iipax_one_logo

Ett system för alla användare, all information och alla enheter.

Ett nytt sätt att arbeta

iipax ones nya gränssnitt är pedagogiskt och användarvänligt, vilket sparar tid och ger en bättre överblick. I och med att information, ärenden och flöden visas som startkort, blir det betydligt enklare att få en tydlig bild av aktuellt status och vad som behöver göras. Och alla jobbar i ett och samma system på valfri enhet, såsom surfplattor, mobiler och datorer. Alla funktioner finns dessutom tillgängliga, oavsett vilken enhet iipax one visas på och anpassas efter den skärmen. iipax one gör arbetet betydligt enklare. Med andra ord frigörs viktig tid till annat!

Ett nytt sätt att hantera information

iipax one innebär ett nytt sätt att presentera information. Kortet fungerar som en startpunkt, vilket ger användaren ett effektivt verktyg att hitta, ordna och sortera information. iipax one använder kort som ett komplement till tabellvisning. Fördelen med kort är att de gör informationen mer åskådlig. De visar också händelser i tidsordning, för att få full kontroll på flödet.

Smidigt på alla enheter

Tack vare iipax ones nya gränssnitt används arbetsytan på ett bättre sätt med menyer och komponenter som anpassar sig efter hur just du vill arbeta. Det blir personligt och tydligt, oavsett om du jobbar via din surfplatta, mobil eller dator. Gränssnittet möjliggör en hel del ny funktionalitet, såsom olika sätt att se information. Ett exempel är tabeller som kan visas som enskilda objekt eller som en tidslinje, vilket underlättar på mindre enheter. iipax ones styrka är att systemet anpassar sig efter hur du vill ha det!

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om våra produkter eller om du vill boka en demonstration med våra säljare.

iipax permission

iipax permission innebär ett processorienterat verktyg för att stödja de processer som är unika för varje organisation eller verksamhet.

iipax communication

För att uppnå säker kommunikation ställs normalt höga krav på aktörerna, men med iipax communication löser man dessa svårigheter på en gång.

iipax archive

iipax archive är e-arkivet som hanterar information från iipax produkter likaväl som information från andra system.

Dela sidan: