AGS

AGS

AGS är ett e-arkiv för verksamhetssystemen ByggR och Ecos. Dessa tillhör vårt systerbolag Sokigo AB.

Med e-arkivet AGS blir det lättare för din organisation att lagra och få struktur på arkiverad information. Du kan samla ärenden och dokument på ett ställe, filer och dokument av olika slag blir mer tillgängliga för både användare i din organisation och användare utanför organisationen.

Att använda AGS

Med AGS kan du skapa funktioner för att söka och använda lagrad information. Du kan göra all information sökbar och även se till att handlingar kan tillhandahållas genom funktioner för epost och export. AGS har också en integrerad dokumentvisare för att granska, skriva ut och mäta handlingar på ett skalenligt sätt. I AGS finns även funktioner för att administrera arkivet samt arkivera nya handlingar och andra objekt.

Genom att komplettera ByggR eller Ecos med Direktarkivering kan du arkivera avslutade ärenden digitalt från det egna verksamhetssystemet till AGS. Efter arkivering ger AGS återkoppling när det gäller arkiveringsstatus.

iipax one

När ärendehantering och säkert informationsutbyte är avgörande för din verksamhet.

iipax permission

iipax permission innebär ett processorienterat verktyg för att stödja de processer som är unika för varje organisation eller verksamhet.

iipax communication

För att uppnå säker kommunikation ställs normalt höga krav på aktörerna, men med iipax communication löser man dessa svårigheter på en gång.

iipax archive

iipax archive är e-arkivet som hanterar information från iipax produkter likaväl som information från andra system.

Dela sidan: