Nyheter och Press

26 februari, 2018 | Kategori: Monday Morning Mail

MMM 2/18 berättar om vår uppgradering av iipax för OUS, vårt deltagande på Arkivforum och två nya medarbetare – Andreas Gramfält och Ebba Södersten.

Läs mer

29 januari, 2018 | Kategori: Monday Morning Mail

Ida Infront tecknar avtal med Nyköpings kommun gällande iipax archive. Arkivforum går av stapeln 14-15 mars med Ida Infront på plats. Två nya medarbetare presenteras…

Läs mer

18 januari, 2018 | Kategori: Press

Ida Infront har tecknat avtal med Motala kommun om leverans av ett e-arkiv. Avtalet har tecknats för fem år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

Läs mer

9 januari, 2018 | Kategori: Press

LINKÖPING 9 januari 2018 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat ett avtal med Oslo Universitetssjukhus HF (OUS). Avtalet omfattar en uppgradering, hos Avdelningen för Rättsmedicin. Systemet är baserat på Ida Infronts produkt iipax. Avtalsvärdet är ca 9 MNOK.

Läs mer

18 december, 2017 | Kategori: Monday Morning Mail

Stefan Jonegård sammanfattar Ida Infronts rekordår 2017 och önskar alla våra kunder god jul och gott nytt år.

Läs mer

14 december, 2017 | Kategori: Press

LINKÖPING 14 december 2017 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, har tecknat avtal med Nyköpings kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet omfattar Ida Infronts iipax archive som tjänst med tillhörande konsulttjänster.

Läs mer

20 november, 2017 | Kategori: Monday Morning Mail

Vi berättar om rykande färska affärer till nya kunder – Revisorsinspektionen, Lantmäteriet och Härnösands kommun. Vi ses väl på DigiGov 5-6 dec?

Läs mer

9 november, 2017 | Kategori: Press

Ida Infront har fått uppdraget att till Lantmäteriet leverera stöd för kund-, dokument- och ärendehantering samt e-arkiv baserat på Ida Infronts standardprodukt iipax one, för digitalsmarta myndigheter. Avtalstiden är 4 år med option på förlängning i ytterligare 2 år. Affärsvärdet på licens, support och underhåll är ca 5 MSEK under ordinarie avtalsperiod och därtill bedöms införande och vidareutveckling, som sker på timbasis, ge betydande intäkter under samma period.

Läs mer

6 november, 2017 | Kategori: Press

Ida Infront har tecknat avtal med Härnösands kommun avseende ett e-arkiv. Avtalet har tecknats för tre år och omfattar Ida Infronts produkt iipax archive med tillhörande tjänster.

Läs mer

23 oktober, 2017 | Kategori: Press

STOCKHOLM 23 oktober 2017 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har via sin partner Pulsen fått uppdraget att till Revisorsinspektionen leverera dokument- och ärendehanteringssystem med diarium för verksamhetsstöd baserat på Ida Infronts digitalsmarta standardprodukt iipax one. Avtalstiden är 4 år med option på förlängning 2 år ytterligare. Affärsvärdet uppgår till ca 5 MSEK under... Läs mer