Ledningsgrupp

Stefan Jonegård

Stefan Jonegård, Chief Executive Officer
stefan.jonegard@idainfront.se
+46 13 37 37 25

Jan Dafnäs, VP of Sales&Marketing
jan.dafnas@idainfront.se
+46 08 402 42 02

Peter Lundberg, Chief Operating Officer
peter.lundberg@idainfront.se
+46 13 37 37 20

Hans Jönsson

Hans Jönsson, Chief Product Officer
hans.jonsson@idainfront.se
+46 13 37 37 09

Fredrik Samson, Business Unit Director, iipax archive
fredrik.samson@idainfront.se
+46 13 37 37 49

Jenny Tingéus

Jenny Tingéus, HR Manager
jenny.tingeus@idainfront.se
+46 13 37 37 22

Magnus Grimsell, Chief Technology Officer
magnus.grimsell@idainfront.se
+46 13 37 37 24

Dela sidan: