Säkra e-tjänster

Om du vill skapa avancerade tjänster och bra service på din webbplats, kräver det att dina kunder identifierar sig på ett säkert sätt och att du enkelt kan skapa intelligenta blanketter. I vår värld är inte säkerhet ett hinder, utan en möjlighet. I en situation där kunden förväntar sig snabbhet och effektivitet lika väl som trygghet, blir Ida Infront en naturlig partner för att uppfylla dina kunders krav och lite till.

Enklare

Genom att placera funktionen för e-tjänst mellan webbplats och verksamhetssystem behöver varken webbplatsen eller verksamhetssystemen påverkas nämnvärt. När kunden kan identifiera sig på ett säkert sätt så öppnar sig möjligheten att öka servicen radikalt. Information som förut inte var möjlig att tillhandahålla via e-tjänster, kan nu lämnas ut till kunden med godkänd säkerhet.

e-ID

Idag har mer än 5 000 000 svenskar giltiga certifikat. Med ett helhetsgrepp om alla aspekter av inloggning, digitala signaturer och ankomstkontroll skapas stora besparingar, då verksamhetsystemen inte behöver tillföras denna logik. Enligt beräkningar kan dessa besparingar överstiga flera miljoner kronor.

E-formulär

Dina kunder använder gärna interaktiva blanketter och formulär, vilka automatiskt kan förifyllas med information, innan de ska fyllas i och skickas in. Det måste finnas funktioner för att kunna skicka med kompletterande information i form av bilagor. Det är viktigt att inte behöva byta nuvarande verktyg för underhåll och design av webbplatser.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

iipax communication

För att uppnå säker kommunikation krävs normalt ganska mycket, men med iipax communication så löser man dessa svårigheter på en gång.

Läs mer om iipax communication