Ramavtal

Programvaror och tjänster 2014

pulsen234x38

Ida Infront är underleverantör till Pulsen inom samtliga fyra ramavtalsområden på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014:

  • Grundläggande IT
  • Informationsförsörjning
  • Kontorsstöd
  • Systemutveckling

E-arkiv 2016

Ramavtal E-arkiv 2013 har utgått och arbete pågår hos SKL Kommentus för att ersätta det med E-arkiv 2016. Mer information hittar du här.

Ida Infront har hittills tecknat avtal inom E-arkiv 2016 för anbudsområde 1 – Anskaffningstjänster, dvs konsulttjänster som stöd vid förberedelser inför och vid anskaffning av e-arkiv.

E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Detta ramavtal gick ut 2015-11-09

Ramavtalet syftade till att tillgodose myndigheternas behov av att kunna avropa e-förvaltningsstödjande tjänster som en samlad tjänsteleverans. Med detta avses möjlighet att avropa e-förvaltningsstödjande funktioner, med tillhörande tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Ramavtalet omfattade även leverantörstjänster för förstudier, planering, utveckling, anpassning, införande och integration inom området.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

Kontaktperson E-arkiv 2016

Bertil Thunberg
Tel: 013-37 37 06
bertil.thunberg@idainfront.se

Kontakt övriga ramavtal

Säljavdelningen
Tel: 013-37 37 00
sales@idainfront.se

Länkar

Pulsen