Ramavtal

Programvaror och tjänster 2014

pulsen234x38

Ida Infront är underleverantör till Pulsen inom samtliga fyra ramavtalsområden på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014:

  • Grundläggande IT
  • Informationsförsörjning
  • Kontorsstöd
  • Systemutveckling

e-Arkiv 2013 (Har utgått. Det går ej att avropa på avtalet längre)

Vårt ramavtal hos SKL Kommentus omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt konsulttjänster kring införande av e-arkiv. Målsättning är att ramavtalet ska erbjuda ett gemensamt arbetssätt och ett förenklat avropsförfarande för kommuner, landsting och regioner att själv kunna införa, förvalta och utveckla ett e-arkiv.

Bättre service, öppenhet och verksamhetsutveckling med e-arkiv

Det finns ett uttalat behov av att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom sin organisation. Det måste också vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och förtroendevalda att elektroniskt kunna få tillgång till offentlig information. Inte minst i syfte att uppfylla offentlighetsprincipen.

Vid införsel av e-arkiv i verksamheten skapas stor nytta, på både kort och långt sikt. Ett antal viktiga aspekter har identifierats under arbetets gång.

  • Säkerställer den långsiktiga informationsförsörjningen.
  • Bidrar till en ökad effektivisering för kommuner, landsting och regioner såväl som för företag och medborgare.
  • Ger ökad tillgänglighet till information och det gemensamma kulturarvet.
  • Förbättrar medborgarservice och stödjer delaktighet
  • Minskar de långsiktiga kostnaderna för manuell hantering och arkivering.

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoner såväl som företagens efterfrågan. Gamla arkiv är både ekonomiskt ohållbara såväl som trubbiga att administrera och e-arkiv hjälper dig att sänka dessa kostnader.

E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Detta ramavtal gick ut 2015-11-09

Ramavtalet syftade till att tillgodose myndigheternas behov av att kunna avropa e-förvaltningsstödjande tjänster som en samlad tjänsteleverans. Med detta avses möjlighet att avropa e-förvaltningsstödjande funktioner, med tillhörande tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Ramavtalet omfattade även leverantörstjänster för förstudier, planering, utveckling, anpassning, införande och integration inom området.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

Kontaktperson e-arkiv 2013

Bertil Thunberg
Tel: 013-37 37 06
bertil.thunberg@idainfront.se

Kontakt övriga ramavtal

Säljavdelningen
Tel: 013-37 37 00
sales@idainfront.se

Länkar

Pulsen