Kommunikation

Mer och mer information flyttas idag mellan system internt inom organisationer, men även externt mellan olika parter. Det finns stora fördelar om infomationsutbytet sker elektroniskt och på ett smidigt och säkert sätt. I och med Internets framväxande finns det idag en infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla och till en ringa kostnad. Den information som utväxlas tenderar att bli mer och mer känslig och därmed skapas ett behov av säkrare informationsöverföring

Protokoll

Offentlig sektor

SHS (Spridnings och Hämtnings-System) är ett protokoll och ramverk för säker kommunikation som tagits fram av Statskontoret för myndighetsvärlden. iipax communication är från början designad för SHS och kan naturligtvis även hantera SHS-protokollet.

Bank och finans

SSEK (Specifikation av Säker Elektronisk Kommunikation) är en standard för säkert informations-utbyte som tagits fram av svenska försäkringsbolag och försäkringsmäklare i samarbete (www.ssek.org).

Sjukvård

RIV (Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg) är ett nytt protokoll för säker kommunikation mellan olika parter inom sjukvården. Det har tagits fram gemensamt av Landstingen genom samarbetsorganisationen Carelink.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

iipax communication

För att uppnå säker kommunikation krävs normalt ganska mycket, men med iipax communication så löser man dessa svårigheter på en gång.

Läs mer om iipax communication