E-arkiv

I och med allt större mängder elektronisk information, ökar vikten av att kunna arkivera det elektroniska materialet. Ida Infronts arkivlösningar är konstruerade för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till verksamheten och verksamhetssystemen är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

Standardiserade långtidsarkiv

Ida Infronts arkivlösningar baseras på en internationell standard, ISO 14721, i dagligt tal kallad OAIS-modellen. OAIS står för Open Archival Information System och standarden säkerställer att arkivlösningar har de funktioner och tar hänsyn till de aspekter som gör det möjligt att bevara information över lång tid, samtidigt som information naturligtvis eftersöks och används. OAIS förespråkas och används av såväl arkivinstitutioner, offentliga myndigheter och privata företag.

En aktiv arkivarie

En stor utmaning är att på ett säkert och strukturerat sätt flytta information från de aktiva systemen till ett system för långtidsbevarande. Ida Infront tar hand om även detta avancerade arbetsmoment. Baserat på de arkiveringsregler som finns kan våra lösningar aktivt hämta information från andra system, gallra och konvertera informationen och slutligen spara ner den i långtidslagringen. Denna process styrs och övervakas av utsedda arkivansvariga.

Integration

Genom sina integrationsmöjligheter kan våra lösningar arkivera information från godtyckliga system, utan att de behöver byggas om. Dessutom kan andra slutlagringsprodukter integreras för att t ex kunna spara på magnetmedia, optiska diskar eller andra lagringsmedia. Trots denna flexibilitet är det arkivsystemet som har kontrollen över arkiveringsprocessen och den arkiverade informationen.

Besparing

Arkivering innebär mer än att flytta data mellan olika lagringsmedia. Det krävs struktur och kvalitet i arkiveringsarbetet för att informationen ska kunna vara tillgänglig under lång tid. Då lagringsutrymme blir allt billigare kan en arkiveringslösning verka omotiverad, men den dag systemen blir överfulla eller måste bytas ut, kan det vara förenligt med mycket höga kostnader att rädda den värdefulla information som ska bevaras. Genom kontinuerlig arkivering, samt en aktiv styrning och förvaltning av en arkivlösning kommer denna situation aldrig inträffa.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

iipax archive bevarar och tillhandahåller dokument, ärenden och register till behöriga på ett enkelt och säkert sätt.

Läs mer om iipax archive