Ärendehantering

Informationshantering fokuserar ofta på ostrukturerad information dvs dokument, ljud och bild men troligen behöver organisationen dela information och processer. Genom att fokusera på de processer och det arbete som görs för att framställa och förädla både ostrukturerad och strukturerad information, d.v.s. förutom dokument även register, kataloger och renodlade databaser, uppnås en större nytta.

Att få allt att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i de viktiga processer som utgör organisationens kärnverksamhet. Det är med väl fungerande processer som organisationen kan göra stora besparingar, automatisera och differentiera sig mot eventuella konkurrenter. Det finns många fallgropar vid införandet av ett nytt ärendehanteringssystem och allt för ofta får verksamheten inte den nytta man förväntade sig av sitt IT-stöd. Ida Infront har funktioner och genomarbetade modeller för att lyckas.

Ärenden

För att underlätta införandet av IT-stöd för övergripande informationshantering erbjuder iipax permission ett unikt ärendebegrepp som motsvarar de cirkulationsmappar som används i den traditionella pappersvärlden. Det är ohanterligt att skicka lösa dokument, utdrag och formulär, vilka i stället bör samlas översiktligt i ärenden. Till ärenden kopplas också de processer som på effektivaste sätt genomför ärendet.

Besparingar

Om du vill ha en dokumentorienterad plattform för genomgripande informationshantering för dina stödprocesser finns många produkter och leverantörer att välja på. Siktar du högre och vill effektivisera och integrera dina unika kärnprocesser med övrig verksamhet ska du välja ida infront. Med effektivisering av kärnprocesser kommer 
du göra besparingar, öka din konkurrenskraft och möjliggöra en bättre kvalitet och service.

Dela sidan:
Skriv utSkriv ut

iipax permission

I iipax permission har vi samlat de funktioner som behövs för din ärendehantering, dokumenthantering, processtöd och register.

Läs mer om iipax permission