Det handlar inte bara om just nu. Idag. Eller imorgon.
Det handlar om att blicka förbi tid och rum.

Lösningar för en
eller miljontals användare

Genom åren har vi hjälpt många kunder att effektivisera sina informationssystem – allt från design till driftsättning. Vissa lösningar är mindre i sin omfattning, andra involverar många aktörer och användare. Gemensamt för alla projekt är att vi inte bara skapar lösningar för dagen, utan vi tänker alltid ett steg längre och bygger långsiktigt.

Ärendehantering

Informationshantering fokuserar ofta på ostrukturerad information, såsom dokument, ljud och bild. Men många gånger handlar det om att organisationen behöver dela information och processer. En effektiv hantering fokuserar på de processer och det arbete som görs för att framställa och förädla både ostrukturerad och strukturerad information. Det är dokument, men även register, kataloger och renodlade databaser. När du har full koll på allt – det är då du uppnår största möjliga nytta.

E-arkiv

Mängden elektronisk information ökar snabbt. Och det blir ännu mer digital hantering i framtiden. Därför ökar också kraven på att kunna arkivera det på ett smart och säkert sätt. Ida Infronts arkivlösningar är konstruerade för stora, väl strukturerade och återsökbara arkiv. Genom sitt stöd att anpassa sig till er verksamhet och era verksamhetssystem, är iipax archive en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

Kommunikation

Idag är informationsflödet enormt – internt inom organisationer, men även externt mellan olika parter. Behovet av effektivitet, enkelhet och säkerhet ökar i snabb takt, vilket ställer nya krav på elektroniska lösningar. I takt med internets utveckling, finns en infrastruktur för informationsöverföring som är tillgänglig för alla och till en ringa kostnad. Det kan vara på gott och ont. För den information som utväxlas tenderar att bli mer och mer känslig och därmed skapas ett behov av säkrare informationsöverföring.

Säkra e-tjänster

För att skapa avancerade tjänster och bra service på din webbplats, krävs att dina kunder identifierar sig på ett säkert sätt och att du enkelt kan skapa intelligenta blanketter. I vår värld är inte säkerhet ett hinder, utan en möjlighet. I en situation där kunden förväntar sig snabbhet, effektivitet men också trygghet, blir Ida Infront en naturlig partner för att uppfylla dina kunders krav och lite till.
Dela sidan: