Futur Pension

Helhetsansvar för Futur Pension externa integration

Futur Pension är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepension, kapitalförsäkring, privatpension och livförsäkring. Futur Pension har i dag (2020) cirka 180 000 privatkunder och cirka 15 000 företagskunder.
I Sverige har Futur Pension funnits sedan 1999. Fram till och med 2019 under namnet Danica Pension. 2020 bytte bolaget namn till Futur Pension. Företaget bildades 1999 av det danska Danica Pension som grundades 1842, det ger snart 200 års erfarenhet av att driva pensionsbolag. Futur Pension kan därmed kombinera lång försäkringstradition med ett nytt, modernt arbetssätt och en kostnadseffektiv administration.
Ida Infronts SSEK Integrationstjänst passar bra in i det som Futur Pension byggt upp och är därmed den bästa lösningen för Futur Pension.

 

Under tidigt 2000-tal tog försäkringsbranschen ett gemensamt initiativ för att få fram en ny standard för att utbyta information elektroniskt. Valet föll på SSEK. Futur Pension var ett av de första bolagen att anamma standarden. Futur Pension såg fördelarna med att utbyta information på ett säkert och juridiskt bindande sätt mellan olika aktörer inom försäkringsbranschen och SSEK passade affärsmodellen bra.

För att komma igång så snabbt som möjligt valde Futur Pension att köpa in informationsutbytet via SSEK som en tjänst.

Valet var enkelt för egentligen fanns det inga alternativ för oss, konstaterar Hans Wirsén, CIO på Futur Pension. Jo, vi kunde ha byggt en lösning själva, men det kändes aldrig aktuellt. Ida Infront var tidigt ute på marknaden med SSEK-tjänst och vi upplevde det tryggt med en marknadsledare. Därför valde vi att anlita Ida Infront för uppdraget att bygga upp den externa kommunikationen med kunder och samarbetspartners.

I dag har Futur Pension utvidgat sitt externa elektroniska informationsutbyte via Ida Infronts SSEK Integrationstjänst. Utbyte av information med samarbetspartners sker via SSEK och andra protokoll såsom SHS (Spridnings och Hämtnings System), SFTP och mail. Här tar Ida Infront ett helhetsansvar för integrationen med externa parter, något som Hans Wirsén ser som en stor fördel.

För oss innebär samarbetet att vi kan fokusera på rätt saker själva. Vi behöver aldrig fundera på själva tekniken, vi har en nära relation där vi förstår varandra och Ida Infront ser till att det fungerar utifrån våra behov, både internt inom företaget och gentemot våra samarbetspartners. Vi har arbetat tillsammans i många år nu. Jag tänkte nästan jämföra det med ett lyckligt äktenskap, där båda parter vet vad de har varandra. Framförallt värdesätter vi att samarbetet alltid löper på enkelt, att det finns bra rutiner och att det också är prisvärt.

Oktober 2015

Dela nyheten:
Skriv utSkriv ut