Allt vi gör handlar om våra kunder.
Och självklart också om kundens kund!

Från myndigheter till privata företag.
Från Sverige till världen.

Ida Infront har ett tydligt mål – vi ska alltid vara tankeledare. Det sporrar oss i vårt arbete. Men det är också en garanti för våra kunder med höga krav på rätt lösning för deras verksamheter. Innovation, kreativitet och omvärldsanalys utgör grunden i vår verksamhet. Och ännu viktigare är att lyssna på våra kunder för att förstå deras behov idag och i framtiden.

Med kunder som Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen är Ida Infront ett av Sveriges främsta företag inom e-Government. Vi hjälper våra kunder att bygga eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Våra lösningar ger en lönsam investering.

Danica

Som nystartat bolag på den svenska marknaden öppnade sig möjligheter att börja från grunden och jobba med enkelhet och nytänkande i erbjudandet av försäkringstjänster.
Läs mer

Exportkreditnämnden

Inom EKN har behovet, och därmed efterfrågan, av en ökad digitalisering vuxit fram. Redan 2012 togs de första stegen i och med en utarbetad systemstrategi som utgör grunden i allt kommande arbete.
Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Bedömningsavdelningen på Universitets- och högskolerådet, UHR, är en viktig verksamhet som underlättar för personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning och som söker arbete eller vill studera vidare. Ida Infront har haft förmånen att få leverera IT-stödet för bedömningsverksamheten.
Läs mer
Dela sidan: