Vi bygger framtidens informationssamhälle med iipax

Säkert informationsutbyte

Idag är informationsflödet enormt – internt inom organisationer, men även externt mellan parter.

I takt med att informationsflödet ökar mellan olika parter, såväl internt som externt, ökar också kraven på en smidig och säker hantering. Framtidens e-tjänster bygger på en i grunden stabil infrastruktur för informationsubyte som är tillgänglig för alla.

Mer om iipax com

Effektiv ärendehantering

Informationshantering fokuserar ofta på ostrukturerad information, såsom dokument, ljud och bild.

Att få strukturerad och ostrukturerad information att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i myndighetens kärnverksamhet.

Mer om iipax case

Hållbar e-arkivering

Mängden elektronisk information ökar snabbt. Och det blir ännu mer digital hantering i framtiden.

Därför ökar också kraven på att arkivera på ett smart och säkert sätt. Med sitt stöd att anpassa sig till er verksamhet och era verksamhetssystem, är iipax en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

Mer om iipax archive och iipax ags
Press
Facebook
Event

Med iipax one tar vi ett nytt grepp kring digitaliseringen av myndigheter och organisationer. Funktionsområden i iipax är designade utifrån de IT-politiska målen hos statsförvaltningen. Externa e-tjänster tillsammans med automatiserade processer och väl designade gränssnitt och integrationer innebär att myndigheten blir mer innovativ, rättssäker och effektiv. iipax one är ett komplett och välintegrerat koncept för hela verksamheten med målet att nå e-förvaltning i framkant. Digitalsmart helt enkelt!

Mer om iipax one

Vår marknad

Vi erbjuder IT-lösningar primärt till offentlig sektor i Norden inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering baserade på vår egen produkt iipax.

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Finland

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Finland

Ida Infront

Vi bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. Vi är ett väletablerat företag som främst erbjuder IT-lösningar till nordiska myndigheter. Lösningarna baseras på vår egen produkt iipax som har funktioner för säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering. iipax främsta styrka är den höga konfigurerbarheten som gör att systemet i mycket stor utsträckning kan anpassas till verksamheten i syfte att effektivisera uppdraget och förbättra användarupplevelsen. Syftet med våra IT-lösningar är alltid att de ska förenkla och effektivisera såväl myndigheternas som medborgarnas vardag.

Läs mer om oss

Effektiv ärendehantering

Med väl fungerande processer implementerade i iipax kan myndigheten göra stora besparingar, automatisera och effektivisera sin handläggning med eller utan diareföring.

Mer om ärendehantering

Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens e-tjänster med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront och få en trygg, säker och välkänd lösning för din verksamhet.

Mer om säkert informationsutbyte

Hållbar e-arkivering

Med e-arkivlösningar från Ida Infront skapar du informationsnav som kan hjälpa dig att styra och säkerställa all din informationshantering.

Mer om arkivlösningar