Driver utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle med iipax

Säkert informationsutbyte

Implementera stöd snabbt och enkelt för eDelivery och SDK (Säker Digital Kommunikation)

Säkert utbyte av information inom och mellan offentliga och privata aktörer blir allt viktigare i vårt samhälle. Våra lösningar för säkert informationsutbyte hjälper er verksamhet att implementera stöd för eDelivery, SDK, SHS, SSEK mfl

Mer om säkert informationsutbyte

Effektiv ärendehantering

Informationshantering fokuserar ofta på ostrukturerad information, såsom dokument, ljud och bild.

Att få strukturerad och ostrukturerad information att hänga samman är krävande men när man lyckats ger det en unik översikt, effektivitet, förutsägbarhet och kvalitet i myndighetens kärnverksamhet.

Mer om effektiv ärendehantering

Hållbar e-arkivering

Mängden elektronisk information ökar snabbt. Och det blir ännu mer digital hantering i framtiden.

Därför ökar också kraven på att arkivera på ett smart och säkert sätt. Med sitt stöd att anpassa sig till er verksamhet och era verksamhetssystem, är iipax en pålitlig partner i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering.

Mer om hållbar e-arkivering

Press
Facebook
Event

Med iipax tar vi ett nytt grepp kring digitaliseringen av myndigheter och organisationer. Funktionsområden i iipax är designade utifrån de IT-politiska målen hos statsförvaltningen. Externa e-tjänster tillsammans med automatiserade processer och väl designade gränssnitt och integrationer innebär att myndigheten blir mer innovativ, rättssäker och effektiv. iipax är ett komplett och välintegrerat koncept för hela verksamheten med målet att nå e-förvaltning i framkant. Digitalsmart helt enkelt!

Mer om iipax

Vår marknad

Vi erbjuder IT-lösningar primärt till offentlig sektor i Norden inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering baserade på vår egen produkt iipax.

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Danmark

Fokus

Statliga myndigheter

Hela produktportföljen

Alla

Sveriges kommuner

Erbjuds e-arkivering

SSEK

Privata företag

Försäkringsbolag

3 st

Länder med iipax

Sverige, Norge, Danmark

Ida Infront

Vi driver utvecklingen av nästa generations hållbara informationssamhälle. Ida Infront är ett väletablerat företag som verkar inom offentlig sektor i Norden. Med produkter baserade på iipax erbjuder vi nutidens och nästa generations digitala lösningar inom säkert informationsutbyte, effektiv ärendehantering och hållbar e-arkivering till samhället. Ida Infront grundades 1984 och har i dag ca 140 medarbetare i Linköping, Stockholm och Mumbai. Företaget är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm

Läs mer om oss

Effektiv ärendehantering

Med väl fungerande processer implementerade i iipax kan myndigheten göra stora besparingar, automatisera och effektivisera sin handläggning med eller utan diareföring.

Mer om ärendehantering

Säkert informationsutbyte

Möjliggör framtidens e-tjänster med produkter för säkert informationsutbyte från Ida Infront och få en trygg, säker och välkänd lösning för din verksamhet.

Mer om säkert informationsutbyte

Hållbar e-arkivering

Med e-arkivlösningar från Ida Infront skapar du informationsnav som kan hjälpa dig att styra och säkerställa all din informationshantering.

Mer om arkivlösningar